Новинка!! Люксовий ароматизатор в автомобіль

Публічний договір про придбання запасних частин до автомобілів в Інтернет-магазині AUTO PLUS

Це й договір є публічною офертою компанії AUTO PLUS, що займається доставленням авто та мото товарів з Європи, та є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України. Публічний договір до не визначеного кола осіб, які виявили намір придбати запасні частини та витратні матеріали до колісних транспортних засобів на веб-сайті http://avto-plus.com.ua/ (далі Продавець) та погодились на умови цього договору (далі Покупець), що в тексті вказанні як "Сторони", погоджуються про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Продавець на підставі замовлення, підтвердженого в порядку, встановленому Договором, зобов'язується передати у власність Покупця деталі (запасні частини) та приладдя до транспортних засобів (далі – Товар), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар, а також виконати інші зобов'язання, передбачені цим Договором.
1.2. Цей Договір вважається укладеним Сторонами з моменту підтвердження замовлення в інтернет-магазині Продавця, в порядку, встановленому Договором. Покупець ознайомлюється з текстом цього Договору безпосередньо на веб-сторінці інтернет-магазину Продавця.
2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ-ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
2.1. Для здійснення Замовлення Покупець може зареєструватися в інтернет-магазині в якості користувача особистого кабінету під індивідуальним логіном та паролем, що надається Покупцю після ознайомлення з умовами даного Договору, на підставі отриманих персональних даних Покупця (прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, засоби зв'язку) та інших конфіденційних даних (номер кузову транспортного засобу, рід діяльності тощо). Відсутність реєстрації користувача не є підставою для відмови у виконанні замовлення.
2.2. Здійснення замовлення Товару виконується Покупцем в наступному порядку:
- вибір Товару за індивідуальним оригінальним номером (кодом) згідно з каталогами, тощо;
- ознайомлення з описом Товару (креслення, фотографічне зображення, характеристики);
- отримання он-лайн або телефонної консультації Продавця з приводу правильності підбору Товару відповідно до кузова транспортного засобу (за бажанням Покупця);
- ознайомлення Покупця зі строком, в який Товар буде передано Покупцю (далі – «строк постачання»);
- вибір способу отримання Товару;
- зазначення способу оплати Товару;
- підтвердження Покупця про ознайомлення та згоду з умовами цього Договору;
- підтвердження замовлення Товару.
- оплата Товару
2.2. Товар передається Покупцю в строк, погоджений при підтвердженні замовлення в інтернет-магазині. Строк постачання, що зазначається в інтернет-магазині, обчислюється в робочих днях. Даний строк може бути змінено Продавцем в односторонньому порядку у випадку зміни строків постачальником (ами) Продавця, про що Продавець повідомляє Покупця в день отримання інформації про зміну строку постачання.
2.3. Місцем передачі Товару є склад Продавця, або будь-яке інше місце передбачене розділом "Доставка" яку обрав Покупець.
2.3.1. Покупець перевіряє відповідність Товару умовам комплектності, кількості та асортименту безпосередньо при його прийманні. У випадку виявлення невідповідності Товару умовам Договору Покупець має право відмовитись від такого Товару або вимагати надати Товар, що відповідає умовам Договору. На підтвердження відповідності Товару умовам Договору, Сторони підписуються видаткову накладну. У протилежному випадку покупець може вимагати повернення та обміну Товару.
2.4. На вимогу Покупця та його коштом, Продавець здійснює відправлення Товару перевізником до пункту призначення, зазначеного Покупцем у замовленні, про що повідомляє Покупця в день відправлення Товару шляхом направлення електронного повідомлення із зазначенням: найменування перевізника, адреси складу перевізника, на який відправлено Товар, номеру товарно-транспортної накладної перевізника.
2.4.1. Ризик випадкового пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця в момент передання Товару перевізнику. Продавець забезпечує страхування мінімальних ризиків втрати Товару під час декларування вантажу на умовах відповідного перевізника. Продавець на власний розсуд може прийняти рішення про відшкодування вартості Товару понад суму страхового відшкодування, виплаченого транспортною компанією або страховою компанією, зазначеною при декларуванні вантажу. При цьому, для отримання відшкодування. Покупець зобов’язаний надати Продавцю акт пошкодження Товару, оформленого та підписаного перевізником в порядку, встановленому чинним законодавством.
2.4.2. У випадку виявлення Покупцем невідповідності отриманого Товару умовам Договору щодо кількості, асортименту, або комплектності з вини Продавця, Продавець зобов'язаний забезпечити відправлення Товару, що відповідає умовам Договору та повернення Товару, що не відповідає умовам Договору власним коштом не пізніше трьох днів з дати отримання повідомлення про неналежне виконання зобов'язань. Покупець зобов'язується повідомити про невідповідність Товару умовам Договору не пізніше наступного дня з дати отримання його від перевізника.
2.5. Покупець, має право повернути Товар належної якості, що не має ознак встановлення та/або використання, протягом 2 (двох) днів з дати його отримання. При цьому, Товар має бути в пакуванні виробника (якщо упаковування передбачена виробником) та у супроводі документів, за якими він був отриманий Покупцем із зазначенням штрих-коду з номером замовлення.
2.5.1. Повернення Товару належної якості здійснюється виключно за адресою складу Продавця. Витрати на доставлення Товару покладаються на Покупця.
2.5.2. Повернення Товару перевізником погоджується з продавцем через особистий кабінет в інтернет-магазині або засобами телефонного (мобільного) зв'язку з обов’язковим повідомленням Продавця про: строк відправлення, найменування перевізника, адреса складу перевізника, на який відправляється Товар.
3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Ціна Товару зазначається Продавцем шляхом розміщення в інтернет-магазині та погоджується у відповідній видатковій накладній (квитанції або іншому розрахунковому документі, що підтверджує передання та/або оплату Товару), що підписується Сторонами при прийманні-передаванні Товару.
3.2. Ціна Товару включає податок на додану вартість та не включає вартість доставлення Товару, витрати, пов'язані із переказом грошових коштів через платіжні системи та банківські установи.
3.3. Розрахунки за Товар здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця через установу банку або за допомогою електронних платіжних систем в мережі Інтернет. Валюта Договору – національна валюта України – гривня.
3.4. Покупець оплачує Товар протягом 3 (трьох) днів з дати підтвердження замовлення, але в будь-якому випадку до моменту його відвантаження Продавцем.
3.4.1. У випадках, погоджених Сторонами, допускається оплата Товару в день його отримання (за фактом відвантаження) або з відстроченням платежу на строк до 3 (трьох) днів з дати отримання Товару. Порядок оплати в такому випадку погоджується Сторонами в електронному кабінеті користувача.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Продавець зобов'язаний:
4.1.1. своєчасно передати товар у власність Покупця відповідно до замовлення й умов Договору;
4.1.2. своєчасно та в повному обсязі надати Покупцю інформацію про зміну строків постачання замовленого товару;
4.1.3. своєчасно та в повному обсязі надати правдиву інформацію про товар та вимоги до його експлуатації;
4.1.4. на вимогу Покупця при відправленні товару перевізником застрахувати товар на його повну вартість;
4.1.5. безоплатно усувати недоліки товару протягом гарантійного строку, встановленого Договором;
4.1.6. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
4.2. Продавець має право:
4.2.1. на своєчасну та повну оплату товару в порядку, встановленому цим Договором;
4.2.2. надавати Покупцю знижки;
4.2.3. відмовитись від виконання замовлення у випадку несплати ціни товару в строк, встановлений Договором;
4.2.4. вимагати від Покупця належного виконання умов цього Договору;
4.2.5. в односторонньому порядку змінювати умови гарантійних зобов’язань шляхом розміщення їх зі змінами на своєму веб-сайті, в такому випадку Сторони керуються умовами гарантійних зобов’язань викладених на веб-сайті Постачальника;
4.2.6. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством.
4.3.Покупець зобов'язаний:
4.3.1. дотримуватись порядку погодження замовлення товару, встановленого Договором;
4.3.2. своєчасно та відповідно до умов цього Договору прийняти та оплатити товар;
4.3.3. протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору зареєструвати свій особистий кабінет на веб-сайті Продавця;
4.3.4. контролювати наявність електронних повідомлень в особистому кабінеті, розміщеного на веб-сайті Продавця, про зміни строку доставлення товару;
4.3.5. не пізніше ___ днів з дати отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження, прийняти товар на складі Постачальника або повідомити Постачальника про відправлення товару перевізником в порядку, передбаченому Договором;
4.3.6. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
4.4. Покупець має право:
4.4.1. на отримання повної та достовірної інформації про товар до його замовлення;
4.4.2. вимагати від Постачальника своєчасного та повного виконання зобов’язання за цим Договором;
4.4.3. на безоплатне усунення недоліків товару протягом гарантійного строку, встановленого Договором;
4.4.5. здійснювати інші права, передбачені чинним Договором.
5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
5.1. Покупець має право отримати відшкодування по гарантійних зобов'язаннях, якщо такі існують для даного Товару. Докладніше про умови гарантії на сторінці "Гарантії".
5.2. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на недоліки товару, що виникли внаслідок: природного (нормального) зносу товару, зокрема, гальмівних колодок, гальмівних дисків та барабанів, комплектів дисків зчеплення, привідних ременів, склоочищувачів, шин, тощо; фізичних пошкоджень, що виникли внаслідок дій третіх осіб, дорожньо-транспортної пригоди, неналежного транспортування, зберігання, монтажу/демонтажу, експлуатації запасної частини та/або транспортного засобу; використання неякісного пального або інших рідин, що забезпечують роботу транспортного засобу; недоліків товару, що виникли внаслідок незабезпечення покупцем належного технічного обслуговування транспортного засобу або його окремих агрегатів; корозії, що виникла внаслідок: недотримання вимог щодо експлуатації, взаємодії з агресивними речовинами природного або хімічного походження, будь-якими відходами або речовинами, що мають агресивну кислотну або лужну дію, природних явищ; а також на витратні матеріали (в тому числі фільтри, рідини, свічки запалювання тощо) та електричні засоби освітлення.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором. У випадках, що не передбачені Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену законодавством України.
6.2. Покупець несе відповідальність за відповідність вказаних персональних даних та реквізитів отримувача Товару, що зазначаються ним під час погодження замовлення в інтернет-магазині.
7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір укладено на невизначений строк до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.
7.2. Покупець повідомлений про те, що надані ним персональні дані у складі відомостей, зазначених під час погодження замовлення, підлягають обробці (збиранню, зберіганню та використанню) Продавцем у власній базі персональних даних «Клієнти», яка створена з метою забезпечення господарської діяльності Продавця та підтримки правовідносин із контрагентами.
7.3. Правовідносини, що виникають між Сторонами на підставі цього Договору, регулюються положенням діючого Договору, а в частині, що не врегульована Договором, - Цивільним Кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та іншими актами законодавства України.